Skip to main content

Show filters

Hide filters

kalibrera elektromekaniska system

Description

Description

Korrigera och justera tillförlitligheten hos ett elektromekaniskt system genom att mäta resultat och jämföra resultat med data i en referensapparat eller en uppsättning standardiserade resultat. Detta sker med regelbundna intervall som fastställs av tillverkaren.

Relationer

Begreppets URI