Skip to main content

Show filters

Hide filters

tillverka kopior av värdefulla föremål

Description

Description

Tillverka exakta kopior av värdefulla föremål, t.ex. målningar och möbler, huvudsakligen i kommersiellt syfte eller utställningssyfte.

Relationer

Begreppets URI