Skip to main content

Show filters

Hide filters

analysera en verksamhets IT-kontext

Description

Description

Undersöka en organisations externa och interna miljö genom att kartlägga dess styrkor och svagheter för att skapa en bas för företagsstrategier och ytterligare planering.

Alternativ beteckning

analyserade en verksamhets IT-kontext

analyserar en verksamhets IT-kontext

analyserat en verksamhets IT-kontext

granska en verksamhets IT-kontext

göra en analys av en verksamhets IT-kontext

undersöka en verksamhets IT-kontext

Begreppets URI