Skip to main content

Show filters

Hide filters

regler om de europeiska struktur- och investeringsfonderna

Description

Description

Regler, sekundärlagstiftning och policydokument som styr de europeiska struktur- och investeringsfonderna, inklusive den uppsättning gemensamma allmänna bestämmelser och regler som gäller för de olika fonderna. Detta omfattar kunskap om relaterade nationella rättsakter.

Begreppets URI