Skip to main content

Show filters

Hide filters

främja kunskapsöverföring

Description

Description

Sprida bred medvetenhet om processer för tillvaratagande av kunskap som syftar till att maximera tvåvägsflödet av teknik, immateriella rättigheter, expertis och kapacitet mellan forskningsbasen och näringslivet eller offentlig sektor.

Relationer

Begreppets URI