Skip to main content

Show filters

Hide filters

utarbeta vetenskapliga rapporter

Description

Description

Utarbeta rapporter som beskriver resultat och processer för vetenskaplig eller teknisk forskning eller bedömer dess framsteg. Dessa rapporter hjälper forskare att hålla sig à jour med de senaste rönen.

Begreppets URI