Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

upprätthålla säkra arbetsförhållanden inom scenkonst

Description

Description

Kontrollera de tekniska aspekterna av arbetsutrymmet, dräkter, rekvisita etc. Eliminera potentiella faror i arbetsutrymmet eller vid framträdande. Ingripa aktivt vid olyckor eller sjukdom.

Begreppets URI