Skip to main content

Show filters

Hide filters

utföra IT-kodgranskning

Description

Description

Inspektera och systematiskt granska datorkällkod för att identifiera fel i något av utvecklingsstegen och förbättra programvarans övergripande kvalitet.

Relationer

Begreppets URI