Skip to main content

Show filters

Hide filters

utarbeta tematiska kartor

Description

Description

Använda olika metoder, t.ex. koropletkartor och dasymetriska kartor, för att med hjälp av programvara utarbeta tematiska kartor som bygger på geospatial information.

Begreppets URI