Skip to main content

Show filters

Hide filters

maximera försäljningsintäkter

Description

Description

Öka möjlig försäljningsvolym och undvika förluster genom korsförsäljning, merförsäljning eller marknadsföring av tilläggstjänster.

Alternativ beteckning

maximera intäkter från försäljning

få så mycket intäkter från försäljning som möjligt

maximera försäljningsintäkt

sälja så mycket som möjligt

öka försäljningsintäkter så mycket som möjligt

maximera intäkten för försäljning

Relationer

Begreppets URI