Skip to main content

Show filters

Hide filters

kognitiva färdigheter och kompetenser

Description

Description

Färdigheter och kompetenser som hör ihop med förmågan att använda de mentala processerna för insamling, konceptualisering, analys, syntetisering och/eller utvärdering av information som samlas in från eller genereras genom observation, erfarenhet, reflektion, resonemang eller kommunikation. Dessa omfattar förmågan att utvärdera och använda information av olika slag för att planera aktiviteter, uppnå mål, lösa problem, hantera svårigheter och utföra komplexa uppgifter på rutinmässiga och nya sätt.

Begreppets URI

Status

obsolete