Skip to main content

Show filters

Hide filters

vara proaktiv

Description

Description

Ta ansvar för att sköta verksamheter och vara framåtblickande för att förutse problem och även identifiera möjligheter.

Alternativ beteckning

att inse möjligheter

identifiera möjligheter

proaktiv personlighet

vara proaktiv

Begreppets URI

Status

obsolete