Skip to main content

Show filters

Hide filters

tillämpa hälsorelaterade färdigheter och kompetenser

Description

Description

Ombesörja sitt eget och andras psykiska och fysiska välbefinnande och tillämpa grundläggande hälsonormer, inklusive hygiennormer. Skaffa och använda hälsoinformation samt identifiera och få tillgång till tjänster och myndigheter som erbjuder hälso- och sjukvård och vägledning. Hantera negativa konsekvenser av kroniska hälsoproblem.

Scope note

The skills and competences under this heading address the ability to care for own and others’ mental and physical well-being.

Begreppets URI

Status

released