Skip to main content

Show filters

Hide filters

konfidentiell information

Description

Description

De mekanismer och bestämmelser som möjliggör selektiv tillträdeskontroll och garanterar att endast godkända parter (personer, processer, system och anordningar) har tillgång till data, sättet att följa konfidentiell information och riskerna för bristande regelefterlevnad.

Alternativ beteckning

information som är konfidentiell

konfidentiella uppgifter

konfidentiella upplysningar

konfidentiell uppgift

Begreppets URI