Skip to main content

Show filters

Hide filters

säkerställa att reglerna för inköp och ingående av avtal följs

Description

Description

Övervaka och säkerställa att företagets verksamhet överensstämmer med lagstadgade regler för avtal och inköp.

Relationer

Begreppets URI