Skip to main content

Show filters

Hide filters

leda projekt för bevarande av kulturarv

Description

Description

Leda skydds- och restaureringsprojekt för kulturarv. Använda sakkunskap för att se till att projektet löper smidigt.

Relationer

Begreppets URI