Skip to main content

Show filters

Hide filters

hantera personlig yrkesutveckling

Description

Description

Ansvara för livslångt lärande och kontinuerlig fortbildning. Delta i utbildningar för att utöka och uppdatera yrkeskompetens. Identifiera prioriterade områden för yrkesutveckling utifrån reflektion över det egna arbetet och kontakter med kollegor och intressenter.

Relationer

Begreppets URI