Skip to main content

Show filters

Hide filters

ta fram designspecifikationer

Description

Description

Ange designspecifikationer såsom material och delar som ska användas samt utarbeta en kostnadsberäkning.

Begreppets URI