Skip to main content

Show filters

Hide filters

trimma sidor på pappersark

Description

Description

Sätta trimningsmallen på plats, förbereda giljotinen, mata in pappersarken och trimma kanterna för att få den önskade formen och samtidigt upprätthålla produktionskvalitet och -kvantitet.

Relationer

Begreppets URI