Skip to main content

Show filters

Hide filters

ge råd om avverkning av virkesråvara

Description

Description

Ge råd om tillämpning av den lämpligaste avverkningsmetoden: kalavverkning, skärmhuggning, avverkning med fröträd, gruppselektering eller selektering av enskilda träd.

Relationer

Begreppets URI