Skip to main content

Show filters

Hide filters

systemprogrammering

Description

Description

De metoder och verktyg som krävs för att utveckla systemprogramvara, specifikationer för systemarkitekturer och gränssnittstekniker mellan nätverk och systemmoduler och systemkomponenter.

Alternativ beteckning

systemkodning

systemdatainmatning

programmering av system

Begreppets URI