Skip to main content

Show filters

Hide filters

övervaka avfallshanteringsutrustning

Description

Description

Övervaka driften av utrustning som används för behandling och bortskaffande av farligt avfall eller icke-farligt avfall för att säkerställa att den fungerar och överensstämmer med lagstiftningen samt kontrollera eventuella fel.

Relationer

Begreppets URI