Skip to main content

Show filters

Hide filters

tillverka specialgjorda verktyg

Description

Description

Utarbeta tekniska ritningar och bygga särskilda verktyg för ett visst ändamål, t.ex. för att skapa traditionella verktyg för hantverksmässiga reparationer eller för restaureringnäringen.

Relationer

Begreppets URI