Skip to main content

Show filters

Hide filters

ta fram licensavtal

Description

Description

Upprätta villkoren för beviljande av begränsade nyttjanderätter för fastigheter eller tjänster.

Relationer

Begreppets URI