Skip to main content

Show filters

Hide filters

använda kontroller för hydraulisk utrustning

Description

Description

Korrekt använda styrkomponenter till specialmaskiner genom att vrida på ventiler, handhjul eller reostater för att manövrera och styra flödet av bränsle, vatten och torra eller flytande bindemedel till maskiner.

Begreppets URI