Skip to main content

Show filters

Hide filters

installera övervakare för processtyrning

Description

Description

Planera och införa ett system med övervakare för kontroll av vissa processer i en organisation eller ett system.

Alternativ beteckning

montera övervakare för processtyrning

installerade bildskärmar för processtyrning

ställa övervakare för processtyrning

installerar övervakare för processtyrning

Relationer

Begreppets URI