Skip to main content

Show filters

Hide filters

föra register över levererade varor

Description

Description

Föra register över varuleveranser; anmäla avvikelser för att hantera kostnader i syfte att upprätthålla korrekta lagerreserver.

Relationer

Begreppets URI