Skip to main content

Show filters

Hide filters

implementera molnsäkerhet och regelefterlevnad

Description

Description

Implementera och hantera säkerhetsprinciper och åtkomstkontroller för molnet. Skilja mellan roller och ansvarsområden inom modellen för delat ansvar.

Relationer

Begreppets URI