Skip to main content

Show filters

Hide filters

följa upp rörledningsinfrastrukturers funktion

Description

Description

Utföra uppföljningsåtgärder relaterade till planen, tidsschemat för distribution och den tjänst som tillhandahålls av rörledningsinfrastrukturen. Se till att rörledningens uppgifter utförs och att de uppfyller kundavtalen.

Alternativ beteckning

följa upp pipelineinfrastrukturers funktion

Begreppets URI