Skip to main content

Show filters

Hide filters

fossila bränslen

Description

Description

De typer av bränslen som innehåller höga halter av koldioxid och som inkluderar bensin, kol och petroleum samt de processer genom vilka de bildas, såsom anaerob nedbrytning av organismer, samt de sätt på vilka de används för att generera energi.

Alternativ beteckning

fossila drivmedel

Begreppets URI