Skip to main content

Show filters

Hide filters

leda flera projekt

Description

Description

Övervaka och styra utvecklingen av flera projekt som drivs självständigt. Säkerställa samstämmighet och mobilisering av krafter mellan projekten för att säkerställa övergripande framgång och lönsamhet.

Relationer

Begreppets URI