Skip to main content

Show filters

Hide filters

säkerställa underhåll av utrustning

Description

Description

Se till att den utrustning som krävs för verksamheten regelbundet kontrolleras avseende fel, att rutinunderhåll utförs och att reparationer planeras och utförs vid skada eller fel.

Relationer

Begreppets URI