Skip to main content

Show filters

Hide filters

uppskatta kostnad för service av smycken och klockor

Description

Description

Uppskatta den totala kostnaden för underhåll av klockor eller smycken.

Alternativ beteckning

uppskatta kostnad för service av smycken och ur

Begreppets URI