Skip to main content

Show filters

Hide filters

genomföra kontinuerlig fortbildning inom socialt arbete

Description

Description

Genomgå kontinuerlig fortbildning för att fortlöpande uppdatera och utveckla kunskaper, färdigheter och kompetens inom ett visst verksamhetsområde inom det sociala arbetet.

Relationer

Begreppets URI