Skip to main content

Show filters

Hide filters

råda kunder om olika klädstilar

Description

Description

Ge råd till kunder om modestilar och lämplighet för olika klädesplagg vid särskilda tillfällen.

Alternativ beteckning

ge råd åt kunder om olika klädstilar

Relationer

Begreppets URI