Skip to main content

Show filters

Hide filters

övervaka försäljningsverksamhet

Description

Description

Övervaka verksamheten med anknytning till pågående försäljning i butiken för att se till att försäljningsmålen uppfylls, bedöma förbättringsområden och identifiera eller lösa problem som kunder kan stöta på.

Begreppets URI