Skip to main content

Show filters

Hide filters

makroekonomi

Description

Description

Det ekonomiska fält som studerar resultat och beteenden hos alla sektorer i en ekonomi som helhet. Detta fält utvärderar ett lands ekonomiska resultat och beaktar indikatorer som t.ex. bruttonationalprodukten (BNP), prisnivåer, arbetslöshet och inflation.

Relationer

Begreppets URI