Skip to main content

Show filters

Hide filters

distribuerade kataloginformationstjänster

Description

Description

Katalogtjänster som automatiserar nätverkshanteringen av säkerhet, användardata och distribuerade resurser och ger åtkomst till information i ett datorsystems katalog.

Alternativ beteckning

distribuerade tjänster för kataloginformation

distribuerad kataloginformationstjänst

distribuerad katalogtjänstservice

Relationer

Begreppets URI