Skip to main content

Show filters

Hide filters

göra auktoriserade översättningar

Description

Description

Översätta dokument av alla slag och märka dem med en stämpel som anger att översättningen har utförts av en person som godkänts av lokala eller nationella myndigheter.

Relationer

Begreppets URI