Skip to main content

Show filters

Hide filters

använda sandblästringsskåp

Description

Description

Använda ett slipningsskåp med sand- och finblästringsslipmedel, inuti ett skåp med slipmedel, för att minska och jämna ut en skrovlig yta.

Alternativ beteckning

använda blästerskåp för sandblästring

Relationer

Begreppets URI