Skip to main content

Show filters

Hide filters

underhålla landskapsplanerat område

Description

Description

Underhålla området genom slåtter, gödsling, ogräsbekämpning, luftning, trimning och beskärning. Utföra rensning efter behov och krav.

Relationer

Begreppets URI