Skip to main content

Show filters

Hide filters

hålla auditioner

Description

Description

Hålla auditioner och bedöma och välja ut kandidater för roller i produktionen.

Alternativ beteckning

hålla auditions

genomföra intagningsprov

genomföra uttagningsprov

Relationer

Begreppets URI