Skip to main content

Show filters

Hide filters

egenskaper hos kemikalier som används för garvning

Description

Description

Sammansättning och fysikaliska och kemiska egenskaper hos hjälpkemikalier som används i de olika garvningsprocesserna (garvmedel, fettvätskor, pigment, färgämnen, o.s.v.)

Begreppets URI