Skip to main content

Show filters

Hide filters

installera vattenreningsmekanism

Description

Description

Installera olika typer av mekanismer som förhindrar att föroreningar når in i det återvunna vattnet. Installera mikronfilter och membran för att filtrera bort avlagringar och förhindra att myggor kommer in i vattentillförselsystemet. Placera ut kulmekanismer för att filtrera ut den första spolningen av regnvatten från tak.

Relationer

Begreppets URI