Skip to main content

Show filters

Hide filters

samla in finansiella uppgifter

Description

Description

Samla in, sortera och kombinera finansiella data för tolkning och analys i syfte att förutsäga möjliga ekonomiska scenarier och resultat för ett företag eller projekt.

Begreppets URI