Skip to main content

Show filters

Hide filters

genomföra maskinvakt på ett säkert sätt

Description

Description

Observera principer som gäller vid genomförandet av ett maskinvaktpass. Ta över, acceptera och lämna över ett vaktpass. Utföra rutinuppgifter under ett vaktpass. Underhålla maskineriutrymmets loggar och notera betydelsen av avläsningarna. Observera säkerhets- och nödförfaranden. Iaktta säkerhetsföreskrifter under ett vaktpass och vidta omedelbara åtgärder i händelse av brand eller olycka, särskilt med avseende på oljesystemen.

Begreppets URI