Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

felsöka webbplatser

Description

Description

Upptäcka brister och funktionsfel på en webbplats. Använda felsökningstekniker i fråga om innehåll, struktur, gränssnitt och interaktion för att hitta orsakerna till och lösa felen.

Alternativ beteckning

felsöker hemsidor

försöka hitta fel på hemsidor

leta efter fel på hemsidor

söka efter fel på hemsidor

testa hemsidor för fel

Relationer

Begreppets URI