Skip to main content

Show filters

Hide filters

förvalta konton

Description

Description

Förvalta en organisations räkenskaper och finansiella verksamhet genom att övervaka att alla handlingar arkiveras på korrekt sätt, att all information och alla beräkningar är korrekta och att korrekta beslut fattas.

Begreppets URI