Skip to main content

Show filters

Hide filters

hantering av farligt gods

Description

Description

Känna till hanteringsförfarandena för olika potentiellt farliga material, t.ex. sprängämnen, brandfarliga eller giftiga gaser, brandfarliga fasta ämnen/vätskor, smittförande ämnen, radioaktiva ämnen, o.s.v.

Begreppets URI