Skip to main content

Show filters

Hide filters

råda kunder om förvaring av köttprodukter

Description

Description

Ge råd till kunder om korrekt förvaring av kött och köttprodukter.

Alternativ beteckning

ge råd åt kunder om förvaring av köttprodukter

Relationer

Begreppets URI